Obowiązkowa lista ZUM

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 roku dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl.

Szczegóły ws. zmian programu „Czyste Powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/nowe-zasady-w-programie-czyste-powietrze.

x

Obowiązkowa lista ZUM

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 roku dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl.

Szczegóły ws. zmian programu „Czyste Powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/nowe-zasady-w-programie-czyste-powietrze.

x

Informujemy, że wniosek o płatność w Programie Czyste Powietrze należy przesyłać do Biura Funduszu dopiero po zawarciu Umowy. Wcześniejsze przesłanie dokumentacji rozliczeniowej będzie skutkować odesłaniem jej drogą pocztową bez wcześniejszej analizy.

Wzory dokumentów do wniosków o płatność uzależnione są od wersji Programu Czyste Powietrze, wynikającej z daty złożenia wniosku o dofinansowanie:

 1. Dla wniosków złożonych do 31.12.2018 r.
  komplet dokumentów w formacie *.zip do pobrania 
 2. Dla wniosków złożonych pomiędzy 01.01.2019 r., a 28.07.2019 r.
  komplet dokumentów w formacie *.zip do pobrania 
 3. Dla wniosków złożonych od 29.07.2019 r. do 14.05.2020 r. 
  https://portal.wfosigw.katowice.pl/dotacja
 4. Dla wniosków od 15.05.2020 r. do 30.06.2021 r.
  komplet dokumentów w formacie *.zip do pobrania
 5. Dla wniosków złożonych od 01.07.2021 r. do 24.01.2022 r.
  komplet dokumentów w formacie *.zip do pobrania
 6. Dla wniosków złożonych od 25.01.2022 r. do 14.07.2022 r.
  Wniosek o płatność w postaci formularza online dostępny jest pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/ 
  komplet dokumentów w formacie *.zip do pobrania 
 7. Dla wniosków złożonych od 15.07.2022 r.
  Wniosek o płatność w postaci formularza online dostępny jest pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/ 
  komplet dokumentów w formacie *.zip do pobrania