Rządowy Program „Czyste Powietrze” i sprawy związane z neutralnością klimatyczną były głównymi tematami posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, które odbyło się 31.01.2020 roku.

Gośćmi pierwszego w tym roku posiedzenia WRDS byli m.in. minister klimatu Michał Kurtyka i dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w ministerstwie klimatu Magda Gosk, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny, wiceminister aktywów państwowych, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Adam Gawęda oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek, a także władze regionu – wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Do dyskusji i udziału w posiedzeniu Rady zaproszeni zostali również przedstawiciele inspekcji ochrony środowiska, instytutów badawczych, które specjalizują się w dziedzinie ekologii.

Minister klimatu Michał Kurtyka WRDS zapowiedział, że w porozumieniu ze stroną społeczną będą się toczyć prace nad maksymalnym uproszczeniem programu „Czyste Powietrze”, który może też zostać wzbogacony o nowe instrumenty.

Uruchomiony we wrześniu 2018 r. rządowy program „Czyste powietrze” ma na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie – dotacje i pożyczki, na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, czy przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku.