Komisja Europejska zaprosiła do składania wniosków na wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej. O dofinansowanie od 70.000 do nawet 500.000 EUR mogą ubiegać się: 

  • organizacje medialne/agencje informacyjne (telewizja, radio, prasa, media internetowe, nowe media, połączenie różnych mediów); 
  • organizacje non-profit; 
  • uniwersytety i instytucje edukacyjne; 
  • ośrodki badań naukowych i ośrodki analityczne 
  • organy publiczne (krajowe, regionalne i lokalne) niekwalifikujące się jako instytucje zarządzające.

Szczegółowe informacje