7 czerwca 2017 r. w Bielsku-Białej odbyła się konferencja inaugurująca kampanię „ECOMOBILNI” na rzecz obniżania emisji CO2 w transporcie. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu w formie dotacji do kwoty 23 150,00 zł.

W ramach konferencji można było dowiedzieć się m.in. o nowinkach technologicznych związanych z ciągle rozwijającą się branżą transportu.

Zaprezentowano także wyniki badań i korzyści płynące z wdrażania filozofii ECODRIVE w proces nauki jazdy oraz poruszono tematy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego i sposobami na jego poprawę. Licznie zgromadzona publiczność skupiająca ludzi z branży motoryzacyjnej, oświaty i nauki jazdy aktywnie uczestniczyła w dyskusji. Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele władz miejskich, Rady Miasta, Miejskiego Zakładu Komunikacji, nauczyciele Edukacji dla Bezpieczeństwa oraz szkół nauki jazdy, a także grupa uczniów bielskiego Technikum Mechanicznego.