9 marca 2017 r. w Sejmie zebrał się Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności i odbyła się dyskusja o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska, którego istotą są zmiany w funkcjonowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


Przyjęto dezyderat podkreślający niepokój posłów skupionych w Zespole, którzy obserwują nasilające się przejawy centralizacji państwa. Jaskrawym przykładem odbierania władzy samorządowej możliwości stanowienia o samorządzie lokalnym jest pozbawianie kompetencji do kształtowania polityki ochrony środowiska. Dokument kończy się wezwaniem skierowanym do Pani Premier do zaprzestania działań na rzecz zcentralizowanego systemu, w którym to osoba z Warszawy decyduje o lokalnych inwestycjach związanych z ochroną środowiska.
Pełna treść dokumentu do pobrania
Dezyderat Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Polskiej Samorządności