Dzisiaj w Bytomiu odbyło się spotkanie poświęcone możliwości pozyskiwania środków pieniężnych na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza w budynkach mieszkalnych oferowane przez WFOŚiGW w Katowicach.

W spotkaniu organizowanym przez Urząd Miasta w Bytomiu brali udział przedsiębiorcy i przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowych. Eksperci WFOŚiGW przedstawili między innymi zasady udzielania dofinansowań przez Fundusz, zadania finansowane przez WFOŚiGW w Katowicach oraz finansowanie i realizację programu kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej ze środków UE 2014-2020.