Szanowni Państwo! Informujemy, że w dniu 29.09.2016 roku Zarząd WFOŚiGW zatwierdził trzecią część listy osób zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Pilotażowego programu ograniczenia niskiej emisjilista do pobrania

Jednocześnie zaktualizowano pierwszą część listy, poszerzając ją o 2 osoby. Obecnie lista liczy 367 osób – do pobrania

Lista zbiorcza obejmująca 750 osób zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Pilotażowego programu ograniczenia niskiej emisji – do pobrania

Informujemy, iż pozostałe zadania nie uzyskały dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków Programu. Są to zadania charakteryzujące się niskim efektem ekologicznym lub są to wnioski, które posiadały braki formalne uniemożliwiające udzielenie dofinansowania. 

Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z „Regulamin udzielania dotacji dla osób fizycznych w ramach Programu pilotażowego” do dofinansowania w zakresie zabudowy kotłów węglowych zostaną zakwalifikowane kotły węglowe 5 klasy posiadające sprawozdanie z wyników badań lub certyfikat wydany przez akredytowane laboratorium. Informujemy, iż nie będą uznawane wyniki pomiarów i przedkładane dokumenty wydane przez laboratoria nie posiadające akredytacji.

Informujemy ponadto, iż do wszystkich osób umieszczonych na listach zostanie wysłane pismo, zawierające oświadczenie Funduszu o udzieleniu dofinansowania. Wnioskodawcy umieszczeni na wyżej wymienionych listach mogą składać dokumenty umożliwiające rozliczenie zadania, zgodnie z punktem 8.4 Regulaminu udzielania dotacji dla osób fizycznych - do pobrania.