Rozstrzygnięto nabór w ramach priorytetu 27 lutego 2015

Rozstrzygnięto nabór prowadzony w ramach priorytetu OP 1.2. Ochrona parków wpisanych do rejestru zabytków i parków o charakterze regionalnym.  Celem naboru był wybór i dofinansowanie zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów zmierzających do zachowania i ochrony cennej zieleni parkowej, w tym zabytkowego unikatowego drzewostanu. 

 

W ramach naboru dofinansowano 10 wniosków na łączną kwotę do 865 457,33 zł

Lista zadań kwalifikujących się do dofinansowania w ramach priorytetu OP 1.2. - zobacz