źródło: www.gospodarz.pl Pieniądze na wapnowanie gleb29 stycznia 2015

28 stycznia 2015 r. na swoim pierwszym posiedzeniu w nowym roku Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach podjęła uchwałę o dofinansowaniu kwotą 1.000.000 zł dotacji zadania „WAPNOWANIE GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w roku 2015” realizowanego przez Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach. Wzorem lat poprzednich pieniądze te zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie zakupów nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych kupowanych przez rolników celem przeprowadzenia zabiegu odkwaszania gruntów rolnych do których zakwaszenia przyczyniła się działalność przemysłowa. 

fot.: www.gospodarz.pl

 

Po trwającej kilka lat przerwie w dofinasowaniu zakupów wapna nawozowego przez WFOŚiGW w Katowicach od 2011 roku działalność ta została wznowiona, przy czym beneficjentem pośredniczącym w obsłudze i rozdziale środków WFOŚiGW została Śląska Izba Rolnicza w Katowicach, odpowiedzialna za wykorzystanie otrzymanej dotacji. W latach 2011-2014 ze środków WFOŚiGW w Katowicach na zakup nawozów wapniowych wydano kwotę ok. 5 mln zł, która została wykorzystana na zakup ponad 65.000 ton czystego składnika odkwaszającego (CaO) i obsianie ponad 24.000 ha gruntów rolnych. W ramach obecnie przyznanych środków na 2015 r. planuje się je przeznaczyć na zakup ok. 13.000 ton czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) i wysianie ich na obszarze ok. 4.500 ha. Warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do lat poprzednich o wysokości dopłaty do 1 tony nawozu będzie decydowała nie tylko zawartość CaO, ale również MgO. W efekcie przyczyni się to zwiększenia jednostkowej kwoty dofinasowania, jaką otrzyma rolnik decydujący się na zakup nawozu wapniowo–magnezowego.