Dotacja na organizację wyjazdu dzieci w czasie ferii zimowych23 stycznia 2015

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny w Katowicach jest kolejną instytucją, która otrzyma dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  na zorganizowanie wyjazdu dzieci w czasie ferii zimowych. „Zarząd Funduszu podjął decyzje o przekazaniu na ten cel 3 500 złotych” – poinformował Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot.  Dodał, że TPD Śląski Oddział Regionalny zamierza zorganizować wyjazd dla 45 dzieci (z dofinansowania Funduszu skorzysta 35 dzieci) z województwa śląskiego do Zakopanego – miejscowości czystej ekologicznie.

 

Podczas tygodniowego turnusu realizowany będzie program profilaktyki zdrowotnej oraz edukacji ekologicznej. Wnioskodawca planuje organizację aktywnego i czynnego wypoczynku, prowadzenie zabiegów profilaktycznych, organizowanie wycieczek krajoznawczych oraz zajęć sportowych, a także przeprowadzenie pogadanek, warsztatów i konkursów o tematyce zdrowotnej i ekologicznej.

Dzieci wyjadą do Zakopanego 31 stycznia a wrócą 6 lutego.

To kolejna decyzja Zarządu WFOŚiGW w Katowicach w sprawie dofinansowania zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci w czasie ferii zimowych. Wcześniej dotację w wysokości 140 tysięcy złotych otrzymały:  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska w Katowicach i Uczniowski Klub Sportowy SP 27 w Katowicach. Obie instytucje zorganizują wyjazdy dla prawie 600 dzieci.