W wydarzeniu wziął udział Mateusz Pindel - Prezes WFOŚiGW w Katowicach. Było pięknie, słonecznie i bardzo merytorycznie. Serdecznie dziękujemy za tak liczne odwiedziny naszego stoiska! 20 lat w Unii Europejskiej to czas podsumowań także dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przypominamy, że w poprzedniej perspektywie unijnej WFOŚiGW w Katowicach pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa Śląskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020. To aż 193 funkcjonujące umowy. Dotychczas wypłaciliśmy już prawie 550 mln zł, a to jeszcze nie koniec. Nasi Doradcy Energetyczni z Projektu Doradztwa Energetycznego brali udział w projekcie pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE" finansowanego ze środków POIiŚ. Ich działalność odbiła się szerokim echem w całym regionie. Łącznie przeszkolili prawie 20 tys. osób, w tym m.in. energetyków gminnych oraz ekodoradców. Udzielili ponad 6 tys. konsultacji i 44 tys. porad.

Dziękujemy za te 20 lat. Przed nami kolejne unijne wyzwania - FENiKS.