Dzisiaj odbyło się I posiedzenie Kapituły "Zielonych czeków" - nagród WFOŚiGW w Katowicach z okazji Dnia Ziemi. Kapituła jest ciałem opiniodawczo - doradczym. W jej skład wchodzą wybitni przedstawiciele różnych środowisk, osoby związane ze światem nauki, samorządowcy i przedstawiciele administracji, a także inne wybitne osobowości, którym ochrona środowiska leży na sercu.

Na początku spotkania, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Mateusz Pindel oraz Iwona Gejdel-Targosz, przekazali członkom Kapituły oficjalne Akty Powołania. Zgodnie z porządkiem obrad omówiony został również Regulamin konkursu oraz Regulamin prac Kapituły. Przewodniczącym Kapituły w kadencji 2024 - 2025 został Henryk Kiepura - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a wiceprzewodniczącym - Michał Kopański - II Wicewojewoda Śląski. Zapraszamy do udziału w konkursie - to już ostatnie dni  - zgłoszenia przyjmujemy tylko do 31 maja. Więcej: https://www.wfosigw.katowice.pl/9-aktualnosci/2966-rusza-konkurs-zielone-czeki-2024.html