Zielone serce „trzynastki” - to kolejna EKOpracownia pod chmurką, w naszym regionie. Wczoraj w Szkole Podstawowej nr 13 im. Bohaterów Harcerzy Rybnika - Chwałowic odbyło się uroczyste otwarcie nowej pracowni na świeżym powietrzu. Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonała Pani Iwona Gejdel-Targosz - Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, która pogratulowała Dyrekcji szkoły wspaniałej EKOpracowni. 

Nowa zielona przestrzeń przy SP 13 wyróżnia się na tle innych wyraźnym podziałem na 2 strefy:

  • Słoneczna pracownia - to część przeznaczona dla zajęć dydaktycznych pod chmurką
  • Zielony świat - część na której znajdować się będzie ogród ziołowo - warzywny i kącik poświęcony różnym gatunkom zwierząt i roślin. 

Jesteśmy przekonani, że pomysł ten jeszcze bardziej przyczyni się do wzmocnienia walorów edukacyjnych tego miejsca‼️ Niech pracownia służy dzieciom i młodzieży oraz rozwija zainteresowania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Przypominamy, że dzięki dofinansowaniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w województwie śląskim powstanie aż 70 EKOpracowni pod chmurką.