Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, iż z uwagi na zbliżający się koniec okresu kwalifikowalności kosztów oraz złożenie wniosków na pulę bliską planowanego budżetu Programu z dniem 29.02.2024 r. kończy przyjmowanie wniosków w ramach naboru na dofinansowanie przedsięwzięć w Programie Priorytetowym „Moja Woda”.

W związku z tym wnioski w ramach w/w programu będą przyjmowane za pośrednictwem Portalu Beneficjenta do dnia 29.02.2024 r., a ich wersje papierowe w siedzibie WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) do dnia 15.03.2024 r.

Wnioski, które wpłyną do Funduszu za pośrednictwem Portalu Beneficjenta po dniu 29.02.2024 r. nie będą rozpatrywane.