Informujemy państwowe jednostki budżetowe finansowane poprzez rezerwę celową budżetu państwa, że termin składania wniosków upływa 15 lutego roku poprzedzającego realizację zadania.

Jednocześnie prosimy kierowników państwowych jednostek budżetowych o jak najszybsze składanie wniosków, co umożliwi wcześniejsze ich rozpatrzenie. Wnioski należy składać na obowiązujących wzorach wniosków.