Ze względu na wdrożenie w WFOŚiGW w Katowicach elektronicznego zarządzania dokumentacją zachęcamy Państwa do przesyłania korespondencji do Funduszu za pomocą profilu zaufanego w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Jednocześnie dla zapewnienia sprawnej obsługi składanych wniosków i innego typu pism prosimy, aby dokumentacja w formie papierowej (w szczególności dokumenty o znacznej objętości) nie były oprawione w sposób trwały. Takie przygotowanie dokumentów ułatwia proces ich digitalizacji.