Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza kolejną edycję Konkursu pn. "Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 2022 roku".

Do konkursu mogą przystąpić wydawcy czasopism oraz - nadawcy programów telewizyjnych lub audycji radiowych.

Więcej informacji: EE 5.1. Cykliczne upowszechnianie zasady zrównoważonego rozwoju poprzez media