Dziś, 26 kwietnia 2019 roku w Kinoteatrze RIALTO odbyła się gala wręczenia nagród „Zielone czeki 2019”. Już po raz 26 Zarząd Funduszu postanowił nagrodzić osoby wyróżniające się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Osoby, które z ogromnym zapałem i energią, patrzą w przyszłość z troską i niepokojem o stan środowiska naturalnego. Na dzisiejszą uroczystość przybyli znamienici goście, w tym m.in. Jadwiga Wiśniewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego,  Waldemar Andzel - Poseł na Sejm RP, Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa Śląskiego, Robert Magdziarz - II Wicewojewoda Śląski oraz Pani Izabela Domogała - Członek Zarządu Województwa Śląskiego i Przewodnicząca Kapituły Zielonych Czeków'2019.

Dotychczas nagrodą zostało wyróżnionych wiele osób, które często w nowatorski i niekonwencjonalny sposób przyczyniają się do ochrony środowiska.  Co ważne wysokość przyznanych nagród wynosi już ponad 2,5 mln zł! Wiele z nominowanych osób ma w swoim dorobku znakomite osiągnięcia, a przyznanie wyróżnień ma także walor promocyjny - jest to doskonała okazja, by mówić o osiągnięciach laureatów,  ich postawach oraz akcjach społecznych mających wpływ na to czym oddychamy i jak dbamy o nasze najbliższe otoczenie. Wśród dotychczasowych laureatów nagród są przedstawiciele różnych środowisk, takich jak naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy oraz inni pasjonaci ochrony środowiska.

Cieszy nas niezmiernie fakt, że z roku na rok Kapituła ma coraz większy problem z wyborem laureatów, ponieważ poziom nadesłanych zgłoszeń jest naprawdę wysoki.  Pozostaje mieć nadzieję, że prowadzone akcje na rzecz przyrody, badania naukowe, czy działania edukacyjne przekładać się będą na jakość naszego środowiska.

Pośród nominowanych do Zielonego czeku’2019 kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody, wyłoniła laureatów w następujących kategoriach:

KATEGORIA: Programy i akcje dotyczące ochrony przyrody
Laureat: Justyna Grzeszczyk
za wielkie zaangażowanie w realizację programów i wydarzeń ekologicznych realizowanych we współpracy z lokalnymi organizacjami i jednostkami edukacyjnymi podczas imprez otwartych dotyczących ochrony przyrody, w tym Pikniku Leśnego „Cietrzewisko” w Koszęcinie, Świerklanieckiego „Hubertusa”, akcji „1000 drzew na minutę” czy inicjatywy „Młodzi Obserwatorzy Przyrody”.

KATEGORIA: Edukacja ekologiczna
Laureat: Józef Rzepka
za całokształt działań edukacyjnych i proekologicznych na terenie Miasta Kalety. Laureat jest pomysłodawcą wytyczenia pierwszej Zielonej ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej pn. „Do Bobrów”, która istnieje do dziś. Z własnych środków wykonał wszystkie tablice informacyjne i inne oznakowania ścieżki, chcąc w ten sposób uświadamiać społeczeństwo o potrzebie ochrony środowiska oraz kształtować pozytywne zachowania proekologiczne. Przyrodnik z zamiłowania, Prezes Stowarzyszenia Rekreacyjno – Ekologicznego Użytkowników Ośrodka Wypoczynkowego w Kaletach –Zielonej „EKO-Zielona”, dzięki czemu edukuje najmłodszych z zakresu ochrony środowiska naturalnego, snując fascynujące opowieści o życiu zwierząt i korzystnym wpływie przyrody na ludzkie zdrowie.

Laureat: Katarzyna Majzel-Pośpiech
za przygotowanie i realizację różnych autorskich działań edukacyjnych w postaci: animacji, filmów oraz warsztatów pn. „Co należy wiedzieć o klimacie”, „Woda to życie”, „Oszczędzam wodę”, „Wodna mapa Katowic”, „Z domu Ślązaka” dotyczących m.in. tematyki upcyklingu, oszczędzania wody, energii, szczytu klimatycznego i zagrożeń klimatycznych. Pani Katarzyna zrealizowała ponad 60 warsztatów dla 1200 uczestników na terenie Katowic, ponadto przygotowała materiały i zrealizowała zajęcia podczas pikników ekologicznych „Ekoodpowiedzialnie” oraz „Dni energii”.

KATEGORIA: Szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży:
Laureat: Małgorzata Dyl
za podejmowanie realnych działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu, polegających przede wszystkim na edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, organizowanie integracyjnych warsztatów edukacyjnych i happeningów oraz prowadzenie zajęć hortiterapii dla dzieci - polegającej na wykorzystaniu roślin i ogrodu w terapii. Laureatka od 2012r. prowadzi zajęcia „zielonej” terapii, czyli terapii ogrodniczej dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Zabrzu. Ponadto od 2014r. Pani Małgorzata bierze aktywny udział w ogólnopolskim programie ekologicznym „Święto Drzewa”, w ramach którego zrealizowała warsztaty edukacyjne dla dzieci „Po co nam drzewa?”, heppening „Czytamy drzewom”, czy warsztaty edukacyjne „Drzewo przyjaciel” oraz „Każdy liść pochłania CO2”.

KATEGORIA: Publicystyka ekologiczna:
Laureat: Krzysztof Belik
za całokształt osiągnięć z zakresu publicystyki przyrodniczej dotyczącej awifauny Śląska. Laureat od kilkudziesięciu lat zbiera dane dotyczące ptaków w lasach lublinieckich. Jest autorem wielu opracowań awifaunistycznych, w tym m.in. Ptaki nadleśnictwa Brynek, Ptaki Nadleśnictwa Świerklaniec, Ptaki lasów Lublinieckich, Sóweczka lasów Lublinieckich.
Ornitolog z zamiłowania, uczestnik programów państwowego monitoringu środowiska.

KATEGORIA: Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych:
Laureat: Henryk Jan Dominiak
za upowszechnianie i promowanie działań oraz postaw ekologicznych. Jest autorem „zielonego” planu miasta Tychy. „Zielona mapa Tychów” to ekologiczne dzieło artystyczno – edukacyjne, jest dokładnym odzwierciedleniem granic i architektury miasta, po której można spacerować i poznawać jego walory. Projekt składa się z 670 zminiaturyzowanych, starannie dobranych roślin, które oddają charakter poszczególnych obiektów architektonicznych.

Nagroda specjalna:
Laureaci: Agnieszka Łyczko i Sławomir Łyczko – za osiągnięcia wykraczające poza poszczególne kategorie konkursowe. Prowadząc Fundację Mysikrólik – ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt, Państwo Łyczko na co dzień przyczyniają się do popularyzacji i promocji postaw proekologicznych poprzez realizację licznych akcji i wydarzeń dotyczących ochrony przyrody. Laureaci ponadto realizują szereg proekologicznych prelekcji edukacyjnych, dzięki czemu uczą i uwrażliwiają na cierpienie zwierząt dzieci, młodzież i dorosłych. Pomagają wrócić do natury poszkodowanym, rannym i chorym zwierzętom, które nie miałaby szans na przeżycie. Wielka miłość do zwierząt sprawia, że prowadzony przez nich Ośrodek jest w gotowości do niesienia pomocy dzikim zwierzętom 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.

Spośród wszystkich nominowanych kapituła wyłoniła również osoby, które zostały nagrodzone dyplomami uznania Funduszu:

Kategoria Programy i akcje dotyczące ochrony przyrody - Monika Pasterak – pracownik Nadleśnictwa Świerklaniec - za realizację programu ekoedukacyjnego „Rok w lesie” dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Kategoria Prace naukowo – badawcze - Beata Urych – za kierowanie pracami Głównego Instytutu Górnictwa na rzecz realizacji europejskich projektów badawczych MOLOC oraz AWAIR .

Kategoria Szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży Zespół: Joanna May, Joanna Cieplińska – Lis, Milena Iżykowska – Nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 w Zabrzu – za całokształt działań związanych z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną, wykonywanych poza obowiązującym czasem pracy oraz ponad podstawę programową.

Kategoria Publicystyka ekologiczna: Ewelina Sygulska - redaktor czasopisma „Ekologia” za popularyzację tematyki ochrony środowiska oraz zasad zrównoważonego rozwoju w mediach.

Kategoria Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych - Piotr Kocot – za propagowanie wzorowych postaw proekologicznych oraz wyjątkową dbałość o utrzymanie w czystości terenów leśnych.
oraz - Małgorzata Dawid – Chrzęstek, Maria Siąkała, Maurycy Hankiewicz – pracownicy Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie - za upowszechnianie i wdrażanie działań na rzecz szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska.

Pragniemy złożyć wszystkim nominowanym i nagrodzonym ogromne podziękowania za wkład w politykę środowiskową, za wszelkie inicjatywy proekologiczne i entuzjazm do działania. 

Gratulujemy!