Zmiana organizacji pracy WFOSIGW w związku z pandemią. Prosimy o kontakt jedynie drogą mailową i pocztą tradycyjną

Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

W sobotę 15.12.2018r., po dwóch tygodniach dyskusji i negocjacji, udało się osiągnąć porozumienie wszystkich państw ONZ, tym samym Szczyt klimatyczny COP24 zakończył się. 

W trakcie Konferencji przedyskutowano cały szereg kwestii – zarówno zasadniczych, jak też bardzo szczegółowych i technicznych – składających się na skomplikowany i trudny dokument. Wśród nich znalazły się m.in. finanse, transparencja czy adaptacja. Ostatecznie przyjęto "Pakiet Katowicki" (zwany również Katowicką Księgą Reguł), tj. "mapę drogową" realizacji Porozumienia paryskiego z 2015 r., w którym państwa zobowiązały się do określonych działań na rzecz klimatu.

Kilkanaście dni intensywnych prac przyniosło efekty w postaci domknięcia poszczególnych obszarów zasad realizacji Porozumienia. Zgodnie z podpisanym dokumentem zadaniem poszczególnych państw uczestniczących w COP24 będzie podjęcie działań na rzecz zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie dwóch stopni Celsjusza lub 1,5 stopnia Celsjusza, czyli powyżej średniej temperatur sprzed rewolucji przemysłowej. W porozumieniu zwrócono też uwagę na pochłanianie dwutlenku węgla przez żywe zasoby przyrodnicze, np. lasy. Co ważne kompromis ten wyznacza również jednolite standardy pomiaru zmian klimatycznych i wprowadza mechanizmy wsparcia biedniejszych krajów, które mają kłopoty z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.

W Katowicach, w ramach COP24, pojawiły się liczne głowy państw, szefowie rządów oraz prawie 100 ministrów środowiska i spraw zagranicznych z całego świata. Dzięki porozumieniu, jakie przy ich ogromnym zaangażowaniu osiągnięto, Katowice stały się po Kioto i Paryżu bardzo istotnym punktem w drodze do zrównoważonej globalnej polityki klimatycznej. W Regułach Katowickich poszczególne państwa przyjęły ścieżki, którymi każde z nich będzie podążać w zakresie intensyfikacji działań na rzecz ochrony klimatu.

Władze Katowic poinformowały, że w dwutygodniowym szczycie klimatycznym COP24 wzięło udział ponad 21,5 tysiąca osób, które reprezentowały prawie 200 państw z całego świata. Wśród uczestników byli również członkowie Zarządu WFOŚiGW w Katowicach wraz z delegacją pracowników.