24 października podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO SYSTEM odbył się Młodzieżowy Kongres Klimatyczny, będący finałem Konkursu „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości” ogłoszonego we wrześniu 2018 roku. Jego organizatorem są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współorganizatorem - Międzynarodowe Targi Poznańskie, a Partnerem - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Ideą konkursu i Kongresu (MKK 2018) jest zachęcenie młodzieży szkół średnich do sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne oraz oczekiwań względem rządzących w tym zakresie, poprzez opracowanie „Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”. 

Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz naukowców wyłoniła zwycięzców:

I miejsce - III LO im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim

II miejsce - Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej

III miejsce - LO w Boguchwale

Laureatem Konkursu na szczeblu wojewódzkim został zespół uczniów z Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.