18.10. WFOŚiGW w Katowicach jako Główny Partner Instytucjonalny prowadził sesję "Polska bez smogu" podczas 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W sesji uczestniczyli zaproszeni eksperci: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Grzegorz Tobiszowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Anna Król - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Tomasz Bednarek - Prezes WFOŚiGW w Katowicach, Mariusz Skiba - Wiceprezydent Miasta Katowice, Henryk Mucha - Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny oraz Prof. dr hab. Piotr Skubała.

Podczas sesji poruszano następujące zagadnienia:

  • Porozumienie na rzecz poprawy jakości powietrza – Program „Czyste Powietrze” – korzyści  dla przedsiębiorcy, 
  • Jak przedsiębiorca może walczyć ze smogiem?,
  • Przedsiębiorca jako partner w Programie „Czyste Powietrze”,
  • Oferta NFOŚ dla przedsiębiorców podnoszących efektywność energetyczną,
  • Jak ROP wspiera śląskich przedsiębiorców podnoszeniu efektywności energetycznej, czyli w walce o czyste powietrze?
  • Czy przedsiębiorcy aktywnie korzystają z funduszy unijnych dedykowanych zwiększaniu efektywności energetycznej?
  • Jak na tle kraju prezentują się śląscy przedsiębiorcy?
  • Budynki komunalne stanowią poważne źródło niskiej emisji w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. 
  • Jak  miasta próbują rozwiązać ten problem? Czy pozyskują środki unijne na wsparcie tych działań?

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 zainteresowanych tą tematyką osób oraz przedstawiciele mediów.