Osoby dotowane oczekujące na rozliczenie umowy dotacji w ramach Programu SMOG STOP (realizowany w 2017 r. i I poł. 2018 r.), informujemy, że ocena złożonych rozliczeń oraz wypłata dotacji odbywa się sukcesywnie, w kolejności według daty złożenia do Funduszu rozliczenia dotacji. Planowana wypłata środków z przyznanych dotacji dobiegnie końca w IV kwartale 2018 r.

W sprawie złożonego rozliczenia proszę oczekiwać na kontakt pracownika Funduszu przewidziany w miesiącu październiku br. Przepraszamy za przedłużający się okres wypłat dotacji, ale jest to spowodowane bardzo dużą ilością złożonych dokumentów rozliczeniowych dopiero w miesiącu czerwcu 2018 r.