Zmiana organizacji pracy WFOSIGW w związku z pandemią. Prosimy o kontakt jedynie drogą mailową i pocztą tradycyjną

Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

Osoby dotowane oczekujące na rozliczenie umowy dotacji w ramach Programu SMOG STOP (realizowany w 2017 r. i I poł. 2018 r.), informujemy, że ocena złożonych rozliczeń oraz wypłata dotacji odbywa się sukcesywnie, w kolejności według daty złożenia do Funduszu rozliczenia dotacji. Planowana wypłata środków z przyznanych dotacji dobiegnie końca w IV kwartale 2018 r.

W sprawie złożonego rozliczenia proszę oczekiwać na kontakt pracownika Funduszu przewidziany w miesiącu październiku br. Przepraszamy za przedłużający się okres wypłat dotacji, ale jest to spowodowane bardzo dużą ilością złożonych dokumentów rozliczeniowych dopiero w miesiącu czerwcu 2018 r.