Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza kolejną edycję Konkursu pn.: "Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 2021 roku".

Do konkursu mogą przystąpić:

  • wydawcy czasopism,
  • nadawcy programów telewizyjnych lub audycji radiowych.

Konkurs rozstrzygany będzie w kategoriach:

  • prasa
  • radio
  • telewizja

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r. w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 60 32 387.

  • Wzory wniosków, Regulamin Konkursu oraz Kryteria oceny wniosków – do pobrania
  • Załączniki dotyczące pomocy publicznej – do pobrania