V Kongres Kobiet Śląska Cieszyńskiego pn.: „Ekologia w kobiecej perspektywie, czyli jak oszczędzać w domu i firmie”

Fundusz dofinansował Konferencję zorganizowaną przez Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie, która odbyła się na Zamku Cieszyn w dniu 14 października br. Najważniejszym celem konferencji było promowanie eko modelu w prowadzeniu gospodarstwa domowego i firmy.

Wydarzenie skierowane było zwłaszcza do kobiet, ponieważ to one zwyczajowo prowadzą gospodarstwa domowe, poza tym coraz częściej zakładają własne firmy, godząc prowadzenie domu z firmą.

Tematyka konferencji ma zachęcać kobiety do stosowania proekologicznych rozwiązań, które będą przynosić oszczędności w domowym i firmowym budżecie.

Tematy wystąpień:

  • „Zwolnij, czyli slow life w praktyce”,
  • „Twórczy recykling. Zrób sama domowy ogródek z ziołami”,
  • „Ekologia a dizajn”,
  • „Ekologia po kobiecemu – sieciowanie kobiecych firm na Słowacji”,
  • „Sieciowanie małych kobiecych firm na przykładzie Brennej”,
  • „Życie bez śmieci”,
  • „Japońska sztuka porządkowania i organizacji. Eko dom i eko biuro”.

Dotacja Funduszu w kwocie 2.400 zł została przyznana na wynagrodzenia dla prelegentów.

 

Pielęgnacja pomnika przyrody „Aleja dębowa” w Gminie Chybie

Zabytkowy przydrożny starodrzew w Chybiu stanowi najcenniejszy pomnik przyrody ożywionej w województwie śląskim. Liczy obecnie 174 dęby błotne i szypułkowe zasadzone w połowie XIX w. Wiek drzew to ok. 140 - 160 lat. Celem zadania dofinansowanego przez Fundusz dotacją w wysokości ponad 9.000 zł jest poprawa stanu drzew stanowiących pomnik przyrody. Drzewa rosną w bezpośredniej bliskości krawędzi jezdni. Z uwagi na ich niekorzystne usytuowanie mają bardzo trudne warunki bytowania. Działają na nie szkodliwe czynniki m.in. zasolenie podłoża, zanieczyszczenie spalinami oraz częste urazy mechaniczne powstające podczas kolizji z przejeżdżającymi samochodami. 

Wiele okazów tworzących Aleję jest w złym stanie zdrowotnym. O znacznym osłabieniu zdrowotnym drzew świadczą też liczne uszkodzenia powstałe podczas zeszłorocznym burz i nawałnic – wyłamane pnie, przewodniki koron, konary, gałęzie odsłaniają liczne wypróchnienia i ubytki, które wcześniej nie zawsze mogły być zauważone z zewnątrz bez dokładnych oględzin drzewa. Zabiegi pielęgnacyjne mają na celu przede wszystkim korekcję i prześwietlenie części koron, które docelowo mają wpłynąć na poprawę statyki drzew poprzez zmniejszenie ogólnej masy ich koron oraz zwiększą walory estetyczne i krajobrazowe starodrzewia dębowego.  W roku 2016 były przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne 78 szt. drzew stanowiących aleję. Obecny zakres prac obejmuje 14 szt. starodrzewu. Zakres prac zostanie wykonany zgodnie z opiniami dendrologicznymi przez profesjonalną firmę zajmującą się pielęgnacją zieleni wysokiej.

 

Ochrona żubra w Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Pszczynie

WFOŚiGW w Katowicach udzielił dotacji w wysokości ponad 37.000 zł na zadanie, którego głównym celem jest zachowanie stada żubrów (bison bonasus) linii genetycznej pszczyńskiej w pszczyńskim ośrodku hodowlanym. Żubry należą do gatunku zwierząt zagrożonych wyginięciem. W całej Europie jest ich obecnie ok. 4,5 tysiąca, aby gatunek przestał być zagrożony powinno ich być około 10 tysięcy. Wzrost liczby populacji to efekt pracy przede wszystkim osób zajmujących się żubrami na co dzień, zarówno tymi, które przebywają w hodowlach zamkniętych, jak i żyjących na wolności.

W ramach dofinansowania hodowli żubrów planuje się zakup niezbędnych, zróżnicowanych i odpowiedniej jakości pasz gwarantujących utrzymanie stada w dobrej kondycji oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej. Zakup karmy (siano, marchew, pasza żubr, kukurydza, zboże mieszanka, otręby pszenne) jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania stada żubrów. Zapewnienie opieki weterynaryjnej ma na celu utrzymanie kondycji stada żubrów na wysokim poziomie oraz przeciwdziałanie chorobom, które mogą spowodować zmniejszenie liczebności żubrów linii pszczyńskiej.