***

Nad morze i w góry. W tych kierunkach kolejne grupy dzieci i młodzieży wybiorą się, by wzmocnić swoje organizmy i podnieść świadomość ekologiczną dzięki wsparciu finansowemu Funduszu, którego Zarząd podjął decyzję o współfinansowaniu tych wyjazdów. Tym razem to 3660 dzieci z Piekar Śląskich, Krupskiego Młyna, Miasteczka Śląskiego oraz innych miejscowości dzięki Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko – Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy w Katowicach wyjedzie w trakcie roku szkolnego i w wakacje.

Na dofinansowanie tych wyjazdów Fundusz wyasygnował ponad 1 mln. zł. Życzymy wielu miłych chwil wypoczynku, nowych informacji o środowisku naturalnym i czekamy na zdjęcia dokumentujące fajnie spędzony czas.

***

Wiedzę ekologiczną można zgłębiać na różne sposoby. Jedną z form są spotkania oraz konkursy. Już XIX raz w Żywcu i okolicy będzie miał miejsce wiosenny i jesienny Zlot Turystyczno-Ekologiczny „Czyste Góry 2017”, który nierozerwalnie związany jest z akcją sprzątanie świata. W tym roku w zlotach weźmie udział około 1600 uczestników, a w konkursach około 260.

***

Wilamowice, to gmina leżąca na pograniczu południowej części Kotliny Oświęcimskiej, u podnóża Beskidów. Posiada znakomite walory krajobrazowe i turystyczne i stanowi integralną część powiatu bielskiego. Dzięki wsparciu Funduszu opracowany zostanie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Wilamowice na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”.

Dokument ten umożliwi wspieranie pozyskania środków na realizację określonych zadań środowiskowych przez jednostki samorządowe, a realizacja jego postanowień powinna dorowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją. Dokument zyskał dofinansowanie Funduszu w 80 %.

***

Mieszkańcy Pietrowic Wielkich w powiecie raciborskim mogą liczyć na wodę lepszej jakości i dostępną w większych niż do tej pory ilościach. Ponad 300 tysięcy złotych postanowił przeznaczyć Fundusz na wybudowanie nowego zbiornika na wodę. Pozwoli na dostarczanie na bieżąco wody pitnej do sieci wodociągowej bez przestojów, nawet w okresach wzmożonego zużycia wody. Inwestycja ma zakończyć się do 31 grudnia 2017 r.

***

Ustroń zyska prawie 700 metrów bieżących kanalizacji sanitarnej wraz z 10 przyłączeniami do budynków. Tereny, na których realizowana jest inwestycja nie posiadają systemu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Powstające w gospodarstwach domowych ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych o nieznanym stopniu szczelności, a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków.

Dofinansowanie Funduszu na realizację tego przedsięwzięcia wyniosło niemal 260 tysięcy złotych, w formie preferencyjnie oprocentowanej pożyczki. Inwestycja zakończy się przed 20 grudnia 2017 r.

***

Blisko pół miliona złotych otrzyma w formie pożyczki Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Rybniku na termomodernizację. W wyniku prac zmodernizowana zostanie wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, docieplony zostanie budynek, wymienione okna i drzwi. A wszystko to do końca września 2017 r.

***

Zmniejszy się ilość azbestu w Rędzinach za sprawą środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łącznie blisko 37.000 złotych przeznaczonych zostanie na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków oraz posesji osób fizycznych.