Więcej publikacji 

Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnych pomysłów na publikacje propagujące ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Złożono 12 wniosków z czego 6 zyskało aprobatę i może liczyć na wsparcie w łącznej wysokości około 140.000 zł.

Dzięki środkom finansowym Funduszu powstaną między innymi publikacje na temat przyrody Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, zeszyty edukacyjne dla dzieci, materiały dydaktyczne do ogólnopolskiego konkursu, czy Leśny przewodnik propagujący edukację przyrodniczo - leśną oraz ochronę środowiska.

 

Pomniki przyrody zyskają nowe oblicze

Szczegółowa ekspertyza dendrologiczna 10 drzew pomnikowych rosnących na terenie Zabrza wskazała konieczność wykonania prac pielęgnacyjnych i konserwatorskich starodrzewu w celu poprawy ich warunków siedliskowych. Realizacja zadania polegać będzie na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych m.in.: cięć sanitarnych obejmujących usunięcie martwych lub chorych gałęzi w koronach wszystkich drzew. Dofinansowanie Funduszu wyniosło 80 % kosztów zadania, tj. 21.000 zł.

 

1,5 km kanalizacji powstanie w Ustroniu

19 budynków zyska podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Jest to drugi etap prac prowadzonych w Ustroniu na ul. Akacjowej. Wsparcie Funduszu w tym przypadku składa się z pożyczki w kwocie ponad 375 tysięcy złotych oraz 250 tysięcy dotacji. Inwestycja ma zakończyć się do 20 grudnia 2017 r.

 

Dzieci podreperują zdrowie

Prawie 600 uczniów z Będzina odwiedzi nadmorskie miejscowości w ramach wyjazdów śródrocznych dla dzieci i młodzieży. W ramach tego samego przedsięwzięcia z kolei 192 dzieci z bieruńskich szkół wyjedzie do Ustki i Jastrzębiej Góry jeszcze w tym roku szkolnym. Natomiast do Międzybrodzia Bialskiego wyjedzie 16 dzieci z Jastrzębia Zdroju. 

Uczestnicy wyjazdów będą również podnosić będą swoją świadomość ekologiczną poprzez realizację programu regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

 

Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie zyska na atrakcyjności

Dzięki wsparciu z Funduszu w wysokości prawie 72 tysięcy złotych na powierzchni 4,5 ha ogrodu nastąpi rozbudowa kolekcji roślin ozdobnych, założona zostanie kolekcja roślin wodno-błotnych w miejscu zalanych dołów pogórniczych, zakupiony zostanie niezbędny sprzęt. Pojawią się także tabliczki i etykiety do oznaczenia roślin w terenie. Prace potrwają do końca maja przyszłego roku.

 

Zwierzęta górnośląskiej wsi - ekspozycje przyrodnicze

To tytuł przygotowywanej przez Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie wystawy, która ma zostać otwarta już w wrześniu. Wystawa będzie miała charakter edukacyjny, skierowana jest do dzieci i młodzieży. W ramach wystawy będzie wydzielona przestrzeń warsztatowa, w której będzie można zaobserwować wybrane elementy przyrodnicze występujące na terenie muzeum, podzielona będzie na trzy obszary tematyczne: zwierzęta gospodarskie, zwierzęta lasów i łąk, owady i mięczaki. 

Dofinansowanie Funduszu dla tego przedsięwzięcia, to ponad 10 tysięcy zł.