V Kongres Kobiet Śląska Cieszyńskiego pn.: „Ekologia w kobiecej perspektywie, czyli jak oszczędzać w domu i firmie”

Fundusz dofinansował Konferencję zorganizowaną przez Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie, która odbyła się na Zamku Cieszyn w dniu 14 października br. Najważniejszym celem konferencji było promowanie eko modelu w prowadzeniu gospodarstwa domowego i firmy.

Czytaj więcej: Wieści z posiedzenia Zarządu

Dotacja dla Szczyrku

Gmina Szczyrk uzyskala dofinansowanie w wysokości 6.395 zł na opracowanie programu ochrony środowiska dla gminy Szczyrk na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku. Program Ochrony Środowiska stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu jednostki samorządu terytorialnego. 

Czytaj więcej: Wieści z posiedzenia Zarządu - 19 października 2017 roku

 

Żory walczą z niską emisją

Likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 98 budynkach jednorodzinnych oraz w 4 budynkach wielorodzinnych, likwidację źródeł ciepła opalanych gazem w 17 budynkach jednorodzinnych oraz 1 budynku wielorodzinnym i zabudowę 120 proekologicznych źródeł ciepła, w tym co najmniej 9 węzłów cieplnych zakłada II etap programu realizowanego w Żorach. Maksymalna wysokość dofinansowania będzie wynosić na: zabudowie kotłowni – 6.000 zł, a na podłączenie do sieci budynku jednorodzinnego – 9.000 zł. Fundusz przeznaczył na ten cel łącznie prawie 800.000 zł w postaci dotacji 204.000 zł i pożyczki do 570.668,47 zł.

Czytaj więcej: Wieści z posiedzenia Zarządu - 7 września 2017

W walce ze smogiem nie ma przerwy

II etap realizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Jejkowice zakłada likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 25 budynkach, zabudowę 25 proekologicznych źródeł ciepła, w tym 3 pomp ciepła i 4 kotłów opalanych biomasą. Na realizację tego zadania władze gminy pozyskały dofinansowanie formie pożyczki w kwocie do 250.000 zł.

Czytaj więcej: Wieści z posiedzenia Zarządu - 3 sierpnia 2017 roku

Wakacyjne wyjazdy po zdrowie

Prawie 100 dzieci i młodzieży z Goczałkowic i Sosnowca będzie aktywnie wypoczywać nad morzem i województwie podkarpackim w ramach wsparcia udzielonego przez Fundusz. Będą brać udział w wycieczkach krajoznawczych, spacerach po Parku Krajobrazowym Doliny Sanu., uczestniczyć w zajęciach  sportowych oraz ćwiczeniach sprawnościowo-ruchowych. A wszystko to dla podratowania zdrowia.

Czytaj więcej: Wieści z posiedzenia Zarządu - 20 lipca 2017 roku

Wakacyjna edukacja … ekologiczna

W czasie przerwy od szkoły można także prowadzić działania edukacyjne. Z takiego założenia wychodzą organizatorzy wakacyjnych wyjazdów nad morze czy w góry w ramach działań „profilaktyki wraz z edukacją ekologiczną”. Wyjazdy te oczywiście w pierwszej kolejności mają na celu podreperowanie zdrowia dzieci i młodzieży z terenów zanieczyszczonych, ale element edukacyjny nie pozostaje bez znaczenia.
Dzięki decyzji Funduszu o przyznaniu ponad 200.000 zł prawie 1000 osób między innymi z: Mysłowic, Katowic, Gliwic, Sosnowca będzie miało okazję pooddychać świeżym powietrzem.

Czytaj więcej: Wieści z posiedzenia Zarządu - 13 lipca 2017 roku

Potok Żylica do poprawki

W ramach poprawy bezpieczeństwa powodziowego zrealizowany zostanie remont żłobu na odcinku 180 metrów. Zadanie polega na oczyszczeniu potoku z zakrzaczeń i porostów, usunięciu rumoszu na odcinku koryta cieku Żylica. W ramach zadania zostaną wykonane roboty polegające na układaniu kamieni i stosowania betonu hydrotechnicznego na wszystkich wyrwach, dnie i skarpach potoku. Inwestycja otrzymała dofinansowanie na poziomie 50.000 zł

Czytaj więcej: Wieści z posiedzenia Zarządu - 29 czerwca 2017 roku

Remont potoku Bieniatka

Gmina Szczyrk otrzymała 45.000 zł dotacji na zabezpieczenie koryta potoku Bieniatka przed jego dalszą degradacją. Koryto potoku obecnie wyłożone jest płytami chodnikowymi na odcinku 40 mb, na pozostałym odcinku brak jakichkolwiek zabezpieczeń. Koryto jest mocno zdegradowane i porośnięte wieloletnią roślinnością. W ramach zadania na długości 115 mb zostaną wykonane roboty polegające na układaniu elementów betonowych w kształcie litery „U” oraz zostaną wykonane zabezpieczenia balami i palami drewnianymi, siatkami stalowymi i kamieniem. Na odcinku 20 mb zostaną zasypane wyrwy. Projektowany zakres prac przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa powodziowego.

Czytaj więcej: Wieści z posiedzenia Zarządu - 22 czerwca 2017 roku