ZMIANA SPOSOBU SKŁADANIA DOKUMENTÓW!

Komplet dokumentów w obu konkursach należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na elektroniczną skrzynkę podawczą WFOŚiGW lub z wykorzystaniem usługi e-Doręczeń, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie www.wfosigw.katowice.pl/epuap.html.

17 listopada br. Zarząd Funduszu rozstrzygnął Konkurs pn. „Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 2024 roku”. Do dofinansowania w formie dotacji zakwalifikowano 53 wnioski na łączną kwotę 1 850 140,00 zł. Dofinansowane zadania będą realizowane w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, że limit kwoty pomocy de minimis w rolnictwie w dniu 19 października 2023 r. osiągnął wartość 100%.

W związku z powyższym WFOŚiGW w Katowicach wstrzymał podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania w formie dotacji na realizację zadań w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” do czasu ogłoszenia nowego krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie na rok 2024.

Szanowni Państwo,

od piątku 03.11.2023 roku od godziny 9.00 będą prowadzone prace związane z przebudową Portalu Beneficjenta dla klientów instytucjonalnych. Portal nie będzie dostępny około 7 dni. O zakończeniu prac natychmiast poinformujemy.

Przepraszamy za utrudnienia.

WFOŚIGW W KATOWICACH
ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia
w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych
przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego:
„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”
- unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do
beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Na Trutowisku Murcki w Katowicach - w otoczeniu pszczelich rodzin – podpisano umowę na dofinansowanie zakupu 346 uli, dla pszczelarzy zrzeszonych w Śląskim Związku Pszczelarzy. Środki Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostaną przeznaczone na wymianę starych uli w pasiekach do 10 rodzin pszczelich, które są w złym stanie, na nowe kompletne ule drewniane lub styropianowe. Fundusz przeznaczy na ten cel ponad 100 tysięcy zł. Umowę podpisali uroczyście prezesi ŚZP – Zbigniew Binko i katowickiego Funduszu – Tomasz Bednarek.