Decyzje Rady Nadzorczej

Decyzje Zarządu

  • Wnioski Beneficjentów zaakceptowane przez Zarząd WFOŚiGW w Katowicach 7 stycznia 2019 roku - pobierz plik
  • Wnioski Beneficjentów zaakceptowane przez Zarząd WFOŚiGW w Katowicach 15 i 16 stycznia 2019 roku - pobierz plik
  • Wnioski Beneficjentów zaakceptowane przez Zarząd WFOŚiGW w Katowicach 22 stycznia 2019 roku - pobierz plik
  • Wnioski Beneficjentów zaakceptowane przez Zarząd WFOŚiGW w Katowicach 30 stycznia 2019 roku - pobierz plik
  • Wnioski Beneficjentów zaakceptowane przez Zarząd WFOŚiGW w Katowicach 7 lutego 2019 roku - pobierz plik