Pełny tekst dokumentu:

 

Pozycje "Listy..." dotyczące OCHRONY WÓD:

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1 OW 1.1. Inwestycje zgodne z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

i/lub

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
2 OW 1.2. Inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej, dofinansowane ze środków zagranicznych.

i/lub

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
3 OW 1.3. Budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2000.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
4 OW 1.4. Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2000.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
5

OW 1.5. Budowa oczyszczalni przydomowych lub systemów zbierania ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

i/lub

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
6 OW 1.6. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przemysłowych lub bytowych i systemów odprowadzania ścieków.

i/lub

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
7 OW 1.7. Budowa i modernizacja obiektów gospodarki osadowej w zakresie przeróbki osadów ściekowych z oczyszczania ścieków komunalnych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
8 OW 1.8. Inwestycje związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach, a zwłaszcza substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, oraz właściwym utrzymaniem systemów odprowadzania ścieków.

i/lub