1. "Regulamin dofinansowania przedsięwzięć zgodnych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych"obowiązywał do 31.12.2007 r. pobierz plik

2. Regulamin udzielania dofinansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska współfinansowanych z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegoobowiązywał do 31.12.2009 r. pobierz plik

3. Zasady udzielania pożyczek i dotacji w celu dofinansowania projektów wspieranych z Funduszu ISPAobowiązywał do 31.12.2007 r. pobierz plik

4. Szczególne zasady dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach projektów z zakresu gospodarki ściekowej, które zostały pozytywnie ocenione a nie uzyskały dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - obowiązywały do 31.12.2015 r. - pobierz plik