1. Wzór sprawozdania rozliczającego środki - pobierz plik

2. Wzory dokumentów rozliczających zadania realizowane w ramach POE - pobierz plik

3. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (ogólny) - wzór dokumentu dla państowych jednostek budżetowych - pobierz plik

4. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (dysponent - Minister Środowiska) - pobierz plik