Pozycje "Listy..." dotyczące EDUKACJI EKOLOGICZNEJ:

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1

EE 1.1. Realizacja warsztatów, organizowanych na terenie województwa śląskiego, przez jednostki wyspecjalizowane w prowadzeniu edukacji ekologicznej.

 • Terminy naborów, dla których dofinansowanie zaczyna się w roku 2019: 
  nabór od 01.06.2019 do 30.06.2019

  

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
2

EE 1.2. Wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej, organizacji realizujących programy edukacji ekologicznej poprzez zakup pomocy dydaktycznych i drobnego sprzętu.

 • Terminy naborów, dla których dofinansowanie zaczyna się w roku 2019: 
  nabór od 01.03.2019 do 31.03.2019

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
3

EE 2.1. Doposażenie uczelnianych laboratoriów na kierunkach kształcenia i specjalizacjach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

 • Terminy naborów, dla których dofinansowanie zaczyna się w roku 2019: 
  nabór od 01.03.2019 do 31.03.2019

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
4

EE 3.1. Seminaria, sympozja i konferencje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 • Terminy naborów, dla których dofinansowanie zaczyna się w roku 2019: 
  I nabór od 01.01.2019 do 31.01.2019
  II nabór od 01.08.2019 do 31.08.2019

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
5

EE 3.2. Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej i metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi.

 • nabór ciągły

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
6

EE 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno – informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych.

 • nabór ciągły

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
7

EE 5.2. Jednorazowe publikacje propagujące ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

 • Terminy naborów, dla których dofinansowanie zaczyna się w roku 2019: 
  I nabór od 01.01.2019 do 31.01.2019
  II nabór od 01.07.2019 do 31.07.2019

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
8

EE 5.3. Oznakowanie ścieżek dydaktycznych przyrodniczych i ekologicznych. 

 • Terminy naborów, dla których dofinansowanie zaczyna się w roku 2019: 
  I nabór od 01.03.2019 do 31.03.2019
  II nabór od 01.07.2019 do 31.07.2019