Pełny tekst dokumentu:

 

Pozycje "Listy..." dotyczące PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ:

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
1 MN 1.1. Profilaktyka dzieci chorych lub zagrożonych schorzeniami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
2 MN 2.1. Profilaktyka wraz z edukacją ekologiczną, realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. zielone szkoły. 

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
3

MN 2.2. Profilaktyka wraz z edukacją ekologiczną, realizowana w okresie wakacji.

  • Termin naboru wniosków, dla których dofinansowanie zaczyna się w roku 2019:
    nabór od 01.05.2019 do 31.05.2019