Zespół Kontroli i Umorzeń 

Numery telefonów do pracowników Zespołu:
Malkowski Marek (Kierownik Zespołu) 32 60 32 237
Babicz-Ogórek Marta 32 60 32 220
Barszczewski Leszek 32 60 32 211
Ćwik Ryszard 32 60 32 322
Dyduch Tomasz - 32 60 32 320
Gil Ilona 32 60 32 327
Góra Bożena 32 60 32 326
Kutniowski Jacek - 32 60 32 329
Lis Michał 32 60 32 323
Nowicki Marcin 32 60 32 321
Piotrowski Andrzej 32 60 32 212
Rduch Magdalena 32 60 32 325
Sojka Dariusz 32 60 32 328
Wróbel Ewa 32 60 32 324
Zaleska Renata 32 60 32 209