Zespół Kontroli i Umorzeń 

Numery telefonów do pracowników Zespołu:
Malkowski Marek (Kierownik Zespołu) (32) 60 32 237
Babicz-Ogórek Marta (32) 60 32 220
Barszczewski Leszek (32) 60 32 211
Ćwik Ryszard (32) 60 32 322
Dyduch Tomasz - (32) 60 32 320
Gil Ilona (32) 60 32 327
Góra Bożena (32) 60 32 326
Kutniowski Jacek - (32) 60 32 329
Lis Michał (32) 60 32 323
Nowicki Marcin (32) 60 32 321
Piotrowski Andrzej (32) 60 32 212
Rduch Magdalena (32) 60 32 325
Sojka Dariusz (32) 60 32 328
Wróbel Ewa (32) 60 32 324
Zaleska Renata (32) 60 32 209