Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat sposobu uzyskania Patronatu, udzielonych przez Fundusz Patronatów, zasad oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach oraz danymi dotyczącymi Instytucji, z którymi Fundusz współpracuje.