Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy umowy nr UDA-POIS.10.01.00-00-0400/15-00 zawartej w dniu 29.04.2016 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 31.05.2017 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w IV kwartale 2016 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 65 254,65 PLN z PD 2014-2016 w sektorze energetyka, w ramach Działania 10.1 priorytetu X.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy umowy nr UDA-POIS.10.01.00-00-0400/15-00 zawartej w dniu 29.04.2016 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 23.12.2016 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I, II i III kwartale 2016 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 22 087,70 PLN z PD 2014-2016 w sektorze energetyka, w ramach Działania 10.1 priorytetu X.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy umowy nr UDA-POIS.10.01.00-00-0400/15-00 zawartej w dniu 29.04.2016 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 20.12.2016 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w III kwartale 2016 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 64 489,36 PLN z PD 2014-2016 w sektorze energetyka, w ramach Działania 10.1 priorytetu X.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 11/II/P/90011/2008/16/POPT/DFE zawartej w dniu 29.08.2016 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 29.11.2016 roku, zaliczkę na pokrycie części wydatków operacyjnych przeznaczonych do poniesienia w IV kwartale 2016 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 382 462,93 PLN z RPD na rok 2016 w sektorze energetyka, w ramach Działania 1.1.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 11/II/P/90011/2008/16/POPT/DFE zawartej w dniu 29.08.2016 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 30.11.2016 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w III kwartale 2016 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 334 226,61 PLN z RPD na rok 2016 w sektorze energetyka, w ramach Działania 1.1.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 11/II/P/90011/2008/16/POPT/DFE zawartej w dniu 29.08.2016 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 10.09.2016 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I półroczu 2016 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 683 310,45 PLN z RPD na rok 2016 w sektorze energetyka, w ramach Działania 1.1 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy umowy nr UDA-POIS.10.01.00-00-0400/15-00 zawartej w dniu 29.04.2016 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 31.10.2016 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w II kwartale 2016 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 32 347,28 PLN z PD 2014-2016 w sektorze energetyka, w ramach Działania 10.1 priorytetu X.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy umowy nr UDA-POIS.10.01.00-00-0400/15-00 zawartej w dniu 29.04.2016 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 02.09.2016 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2016 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 28 326,88 PLN z PD 2014-2016 w sektorze energetyka, w ramach Działania 10.1 priorytetu X.

Fundusze Europejskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabory wniosków w ramach Działania 1.7 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji Śląsko-Dąbrowskiej”. - Przewidziano trzy poddziałania: wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, efektywną dystrybucję ciepła i chłodu oraz promowanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej – poinformował Andrzej Pilot - prezes WFOŚiGW w Katowicach. 

Czytaj więcej: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji – nabory wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/15-01-00 zawartej z Ministerstwem Środowiska, otrzymał w dniu 11.04.2015 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w IV kwartale 2015 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 469 359,66 PLN z RPD 2014-2015 w sektorze środowisko, w ramach Działania 15.1priorytetu XV Pomoc Techniczna - z Funduszu Spójności - POIiŚ 2007-2013.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/15-01-00 zawartej z Ministerstwem Środowiska, otrzymał w dniu 10.12.2015 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w III kwartale 2015 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Czytaj więcej: Refundacja części kosztów poniesionych w III kwartale 2015 roku

konferencja prasowa

Podsumowaniu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w województwie śląskim poświęcona była konferencja prasowa, która odbyła się w Katowicach. W spotkaniu wzięli udział: Andrzej Pilot - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Rafał Adamus - Zastępca Prezesa Zarządu oraz Bronisław Karasek - członek Rady Nadzorczej Funduszu w Katowicach.

Czytaj więcej: Fundusz przedstawił efekty realizacji POIiŚ w województwie śląskim

Podpisanie umowy

Umowę na realizację projektu pod nazwą "Przebudowa oczyszczalni ścieków Lemna w gminie Świerklaniec" podpisano w poniedziałek, 26 października. W uroczystości wziął udział Andrzej Pilot, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Projekt zostanie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pożyczką z WFOŚiGW. Zakres inwestycji obejmuje:

Czytaj więcej: Oczyszczalnia ścieków typu lemna w Świerklańcu będzie przebudowana

Podpisano umowę na porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kozy

Unowocześnienie oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach oraz zwiększenie liczby osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacyjnej - między innymi takie będą efekty realizacji projektu pod nazwą "Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy”. Z udziałem Andrzeja Pilota, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w piątek 25 września odbyło się podpisanie umowy z beneficjentem, którym jest gmina Kozy. 

Czytaj więcej: Podpisano umowę na porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kozy

logo Fundusze Norweskie i EOG3 września 2015

W imieniu Ministerstwa Środowiska, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w konferencji „Razem ku Zielonej Przyszłości – fundusze norweskie i EOG na rzecz edukacji ekologicznej”. Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych działań oraz wymiana doświadczeń pomiędzy beneficjentami a instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy EOG i norweskich.

Czytaj więcej: Konferencja „Razem ku Zielonej Przyszłości – fundusze norweskie i EOG na rzecz edukacji...
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.