Dofinansowanie udzielane przez Fundusz to:

  1. Pożyczka, w tym pożyczka pomostowa
    w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowanych (oprocentowanie 0,95 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym) na zadania wymienione w tabeli nr 1.2 GW punkty 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 "Listy przedsięwzięć priorytetowych…",

  2. Dotacja, przekazanie środków, 
    w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych na zadania wymienione w tabeli nr 1.2 GW punkty 1.1, 1.2, 2.1. i w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowanych na zadania wymienione w tabeli nr 1.2 GW punkt 1.3. 
    "Listy przedsięwzięć priorytetowych…",

  3. Umorzenie części wykorzystanej pożyczki,

  4. Preferencyjne KREDYTY BANKOWE.