W dniach 15 i 16 stycznia, Doradcy Energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczęli cykl szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych. Szkolenia te są organizowane w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” prowadzone są na terenie całej Polski przez Doradców Energetycznych i przeznaczone są dla osób rekomendowanych przez gminy do pełnienia roli gospodarza zajmującego się całością zagadnień związanych z gospodarowaniem energią na poziomie samorządu.

W pierwszej grupie zebrało się 26 osób z 14 gmin województwa śląskiego. Słuchacze zostali zapoznani z tematyką planowania w poszczególnych obszarach związanych z efektywnością energetyczną, zagadnieniami dotyczącymi gmin samowystarczalnych energetycznie i klastrów energii. Drugiego dnia przedstawiono temat termomodernizacji budynków, systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz kosztów zużycia energii w gminie. W kolejnych dniach szkoleniowych przedstawione zostaną informacje na temat m.in. Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, Programu Czyste Powietrze, Odnawialnych Źródeł Energii, elektromobilności oraz źródeł finansowania inwestycji. 

Doradcy Energetyczni przeszkolą 4 grupy kandydatów na energetyków gminnych (ok. 125 osób z ponad 70 gmin), a cały cykl szkoleń zakończy się 20 kwietnia br. Na każdą grupę przypada 6 dni szkoleniowych. Kolejne dni szkoleniowe dla Grupy I odbędą się 29 i 30 stycznia oraz 26, 27 lutego.