W okresie od grudnia 2017 roku do lipca 2018 roku Doradcy Energetyczni przeszkolili 139 pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego. Podstawą przeprowadzenia szkoleń był przyjęty 17.01.2017 roku przez Radę Ministrów Program „Czyste Powietrze”, w ramach którego zgodnie z Działaniem 7. pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej będą włączeni w działania informacyjne w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych, środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domów/mieszkań. Organizatorem szkolenia był Urząd Wojewódzki Wydział Rodziny i Polityki Społecznej.

W trakcie szkoleń poruszano tematykę z zakresu:

  • Poprawy jakości powietrza,
  • Termomodernizacji budynków mieszkalnych,
  • Sposobów ogrzewania budynków,
  • Odnawialnych źródeł energii w sektorze mieszkaniowym,
  • Racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej oraz ciepła,
  • Aspektów prawidłowego użytkowania mieszkań i domów,
  • Odczytywania danych z faktur za energię elektryczną i gaz,
  • Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu EE i OZE.

Materiały do pobrania: