Spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 1.7.1 w Subregionie Centralnym

W dniu 04.10.2016 r. przedstawiciel Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uczestniczył w spotkaniu informacyjnym dotyczącym poddziałania 1.7.1 POIiŚ Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej. 

Spotkanie było zorganizowane przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Potencjalni beneficjenci poddziałania 1.7.1, czyli wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z Subregionu Centralnego naszego województwa, zapoznali się z informacjami dotyczącymi podziałania 1.7.1 przekazanymi przez organizatorów spotkania, a następnie uczestniczyli w bezpośrednich konsultacjach z ekspertami Wojewódzkiego Funduszu przy stolikach eksperckich. Jeden ze stolików przeznaczony był dla Doradców Energetycznych. Rozmowy Doradcy ze wspólnotami i spółdzielniami dotyczyły praktycznych aspektów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, a także audytów energetycznych budynków i szeroko rozumianej efektywności energetycznej. 

Zaproponowana formuła spotkania została bardzo dobrze oceniona przez wszystkich uczestników.