Warsztaty dla Doradców  Energetycznych i przedstawicieli gmin w Ambasadzie Królestwa Danii

W dniu 19.09.2016 r. przedstawiciel Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uczestniczył w „Warsztatach dla Doradców Energetycznych i przedstawicieli gmin” zorganizowanych przez Ambasadę Królestwa Danii w Warszawie w ramach Projektu „Smart Living – w kręgu innowacji”. Uczestnikami warsztatów byli doradcy energetyczni działający na rynku polskim i duńskim, oraz przedstawiciele gmin polskich.

Celem warsztatów była wymiana doświadczeń jak efektywnie gospodarować energią w gminie i wykorzystać do tego plan gospodarki niskoemisyjnej.  Przedstawiciele strony duńskiej zaprezentowali również przykłady obiektów efektywnych energetycznie: przedszkole w Solhuset i szkoła w standardzie pasywnym. Oba budynki zostały zmodernizowane z zachowaniem  zasady well-being, przyjaznych użytkownikom. Strona polska przedstawiała przykłady zastosowań odnawialnych źródeł energii w obiektach o różnym przeznaczeniu.

Warsztaty zakończyły się omówieniem studium przypadku dla przykładowej gminy.