22 marca br. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach podczas III Spotkania Konwersatorium "Inteligentna Energetyka" organizowanym przez Stowarzyszenie Klaster 3x20 i Centrum Energetyki Prosumenckiej pod patronatem SEP, Doradcy energetyczni z WFOŚiGW w Katowicach zaprezentowali założenia realizowanego Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Konwersatorium "Inteligentna Energetyka" jest cyklicznym spotkaniem odbywającym się już od kilku lat, jego misją jest budowa szerokiego zrozumienia na rzecz syntezy długoterminowych przemian strukturalnych (technologicznych, ekonomicznych i społecznych) obejmujących energetykę (OZE/URE), budownictwo (inteligentny dom plus-energetyczny), transport (samochód elektryczny) i rolnictwo (rolnictwo energetyczne). Tematyka spotkań konwersatoryjnych w 2016 roku skupia się wokół lokalnej energetyki gminnej.

Więcej informacji o Konwersatorium "Inteligentna Energetyka" oraz relacje ze spotkań można znaleźć na stronie http://www.klaster3x20.pl/konwersatorium/artykuly/cykl-2016.