W dniu 9 maja o godz. 13.00 w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie Prezesa WFOŚiGW w Katowicach Pana Tomasza Bednarka  z Panem Piotrem Woźnym Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze”.

Spotkanie dotyczyło Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego POIiŚ na lata 2014-2020, dla którego WFOŚiGW w Katowicach pełni funkcje Instytucji Wdrażającej. Omówione zostały kwestie  możliwości  współdziałania rządowego Programu „Czyste Powietrze” i wdrażanego przez Fundusz na terenie województwa śląskiego Działania 1.7 w ramach I osi Priorytetowej  POiiŚ 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki.