Informujemy, że Rada Nadzorcza Funduszu 24 kwietnia 2018 roku ustaliła nowe "Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach", które wchodzą w życie z dniem 01.05.2018 r. i będą stosowane do decyzji organów Funduszu, podejmowanych od tej daty.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem - pobierz plik

Najważniejsze zmiany obejmują:

 • Wprowadzenie nowej formy dofinansowania – nieumarzalnych pożyczek, o obniżonym do 0,95 s.r.w. oprocentowaniu, co dotyczy także pożyczek pomostowych (Tablica 1.  p. 1.3.). Nieumarzalna pożyczka nie może być łączona z dotacją ze środków Funduszu udzieloną na realizację tego samego zadania (punkt 1.5.2.);
 • Rezygnacja z możliwości stosowania podwyższonego oprocentowania dla zadań o wysokiej efektywności ekonomicznej;
 • Poszerzenie zakresu finansowania dotacyjnego dla wspólnot mieszkaniowych o zadania dotyczące usuwania odpadów zawierających azbest (Tablica 2.  p. 2.2.3.);- Ograniczenie wysokości umorzenia części pożyczek ( Tablica 3.  p. 3.2.1  i 3.2.2.) do:
  - 10 procent, nie więcej niż 0,5 mln złotych - bez warunku przeznaczenie umorzonej kwoty na nowe zadanie ekologiczne,
  - 35 procent, nie więcej niż 3 mln złotych  – z warunkiem przeznaczenie umorzonej kwoty na nowe zadanie ekologiczne.
  Pozostaje preferencja 45 procent umorzenia dla zadań związanych z likwidacją źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (p. 3.2.1. c), oraz dodatkowo, dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących gminne programy ograniczenia niskiej emisji (p. 3.2.1. b - w miejsce preferencji dla j.s.t. uprawnionych do poboru subwencji wyrównawczej);
 • Dodanie gminnych programów ograniczenia niskiej emisji do katalogu łagodniejszego obniżania kwoty umorzenia w przypadku zawarcia aneksu do umowy pożyczki, zmniejszającego wymiar planowanego do osiągnięcia efektu ekologicznego (p. 3.2.4. a);
 • Doprecyzowanie obowiązku wnioskodawców w zakresie przedłużania terminu zawarcia umowy (Tablica 6.  p. 6.6.2  i  6.6.3.).