Konsultacje z udziałem przedsiębiorców i spółdzielców

Ponad 100 osób wzięło udział w kolejnym spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym w Katowicach w piątek 23 marca przez ‪‎Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej‬ w Katowicach wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. Uczestnikami byli przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i przedsiębiorcy. Spotkanie otworzyli: Andrzej Pilot – prezes WFOŚiGW oraz Tomasz Zjawiony – wiceprezes RIG w Katowicach

Łukasz Frydel – ekspert zespołu Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi przedstawił prezentację na temat zasad dofinansowania udzielanego przez Fundusz. Spotkanie zakończyły indywidualne konsultacje z pracownikami zespołów WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny:

Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Zapobieganie poważnym awariom
Ochrona atmosfery
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Edukacja ekologiczna, Profilaktyka zdrowotna
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
Oferta doradców energetycznych
Oferta dla klienta indywidualnego

Konsultacje dla przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych

29 marca Fundusz zorganizował kolejne 2 spotkania konsultacyjne dla przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych. Uczestnikom zaprezentowano zasady udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW w Katowicach, a także Listę przedsięwzięć priorytetowych na 2019 rok.