W związku z pojawiającymi się informacjami o rzekomo pobieranych przez pracowników Funduszu wynagrodzeniach za wypełnianie wniosków o dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach informujemy, że Fundusz w Katowicach nie pobiera żadnych opłat za wypełnianie wniosków, a pracownicy nie wypełniają wniosków oraz nie rekomendują żadnych firm doradczych, które w swych profilach działania oferują sporządzanie wniosków na potrzeby aplikowania o środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.