Szanowni Państwo! 

Informujemy, że w dniu 12.10.2017 roku Zarząd WFOŚiGW w Katowicach zatwierdził Listę zadań planowanych do realizacji w 2017 roku, dla zadań które przewidują zmianę paliwa węglowego na bardziej ekologiczne, tj. na olej, gaz, biomasęlista do pobrania

Przedstawiona Lista wyczerpuje środki jakie Fundusz przeznaczył na Program SMOG STOP na 2017 rok.

Informujemy, iż pozostałe wnioski zostały ocenione, a przedstawienie kolejnych list uzależnione jest od zagwarantowania środków przez Radę Nadzorczą Funduszu na realizację Programu SMOG STOP w 2018 roku.  

Informujemy ponadto, iż do wszystkich osób umieszczonych na opublikowanej Liście zostanie wysłane pismo, zawierające oświadczenie Funduszu o udzieleniu dofinansowania. Wnioskodawcy umieszczeni na wyżej wymienionej Liście mogą składać dokumenty umożliwiające rozliczenie zadania, zgodnie z punktem 8.4 Regulaminu udzielania dotacji dla osób fizycznych - do pobrania.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 60 32 252.


Najczęściej zadawane pytania:

1. Beneficjent - jestem na liście, co dalej:

Odpowiedź:

Do wszystkich osób umieszczonych na opublikowanej Liście sukcesywnie wysłane będą pisma, o udzieleniu dofinansowania (umowa dotacji). Po zrealizowaniu zadania i skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów rozliczających zadanie opisanych w punkcie 8.4 Regulaminu SMOG STOP - można komplet dokumentów złożyć w Funduszu.

 

2. Beneficjent: - nie ma mnie na liście i nie rozpocząłem realizacji zadania, co dalej:

lub - nie ma mnie na liście, zamontowałem kocioł węglowy:

Odpowiedź:

Przedstawiona Lista wyczerpuje środki jakie Fundusz przeznaczył na Program na 2017 rok
Pozostałe wnioski zostały ocenione, a przedstawienie kolejnych list uzależnione jest od zagwarantowania środków finansowych na 2018 rok. Proszę czekać na stosowny komunikat.

 

3. Beneficjent: - nie ma mnie na liście, ale zrealizowałem zadanie i zamontowałem kocioł inny niż węglowy, co dalej:

Odpowiedź:

Jeśli zamontowano Kocioł inny niż węglowy i zrealizowano cały zakres zadania, to po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów rozliczających opisanych w punkcie 8.4 Regulaminu SMOG STOP – można komplet dokumentów dostarczyć do Funduszu .