UWAGA !!!

Beneficjenci Programu Pilotażowego pn.: „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”, którzy złożyli wnioski w 2016 roku. 

Informujemy, że zbliża się graniczny termin zakończenia realizacji zadań: 30.09.2017 r. dofinansowanych w ramach ww. Programu (pkt. 6.1.d. Regulaminu). 

Dokumenty rozliczające zadanie, o których mowa w pkt. 8.4. „Regulaminu…” należy dostarczyć do Funduszu po zakończeniu zadania, najpóźniej do dnia 30.10.2017 r. (pkt. 8.6. „Regulaminu…”)

Niezłożenie dokumentów rozliczających zadanie w wymaganym terminie skutkuje wygaśnięciem umowy dotacji (pkt. 8.7. „Regulaminu…”).

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 32 60 32 383 lub 32 60 32 260