Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza kolejną edycję Konkursu pn.: "Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 2018 roku"

Do konkursu mogą przystąpić:

  • wydawcy czasopism,
  • nadawcy programów telewizyjnych lub audycji radiowych,
  • producenci programów telewizyjnych lub audycji radiowych posiadający dokument potwierdzający współpracę z radiem lub telewizją.

Konkurs rozstrzygany będzie w kategoriach:

  • Prasa
  • Radio
  • Telewizja

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 01.08.2017 r. do 31.08.2017 r.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 60 32 377

  • Wzory wniosków, Regulamin Konkursu oraz Kryteria oceny wniosków – do pobrania
  • Załączniki dotyczące pomocy publicznej – do pobrania